Oliver Drake - Batting
Baseball Player Won-Loss Records
Home    
Oliver Drake - Batting

Batting Won-Lost Records
Season Team eWins eLoss eWOPA
2015---
20160.00.0-0.0
 
---
 
---
------ ------ ------ ------ ------
CAREER (reg. season)
0.00.0-0.0


Batting Won-Lost Records by Component
Component 3 Component 4 Combined
Season Team eWins eLoss eWins eLoss eWins eLoss eWOPA
2015--
-
--
-
--
-
20160.00.0
 
--
-
0.00.0
-0.0
 
--
-
--
-
--
-
 
--
-
--
-
--
-
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
CAREER
0.00.0
 
0.00.0
 
0.00.0
-0.0


Component 5 Component 6 Component 7
Season Team eWins eLoss eWOPA eWins eLoss eWOPA eWins eLoss eWOPA
2015--
-
--
-
--
-
2016--
-
--
-
--
-
 
--
-
--
-
--
-
 
--
-
--
-
--
-
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
CAREER
0.00.0
0.0
0.00.0
0.0
0.00.0
0.0


Component 8 Component 9 Combined
Season Team eWins eLoss eWOPA eWins eLoss eWOPA eWins eLoss eWOPA
2015--
-
--
-
--
-
2016--
-
--
-
--
-
 
--
-
--
-
--
-
 
--
-
--
-
--
-
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
CAREER
0.00.0
0.0
0.00.0
0.0
0.00.0
0.0


Contextual Adjustments
Context Multipliers Win Adjustments
Season Team Inter-Game Intra-Game Combined Inter-Game Intra-Game
2015--
-
--
20160.001.32
0.01
0.0000.000
 
--
-
--
 
--
-
--
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
CAREER
0.001.32
0.01
0.0000.000
Home