Reyes Moronta - Batting
Baseball Player Won-Loss Records
Home    
Reyes Moronta - Batting

Batting Won-Lost Records
Season Team eWins eLoss eWOPA
2017---
20180.00.0-0.0
2019---
------ ------ ------ ------ ------
CAREER (reg. season)
0.00.0-0.0


Batting Won-Lost Records by Component
Component 3 Component 4 Combined
Season Team eWins eLoss eWins eLoss eWins eLoss eWOPA
2017--
-
--
-
--
-
20180.00.0
 
--
-
0.00.0
-0.0
2019--
-
--
-
--
-
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
CAREER
0.00.0
 
0.00.0
 
0.00.0
-0.0


Component 5 Component 6 Component 7
Season Team eWins eLoss eWOPA eWins eLoss eWOPA eWins eLoss eWOPA
2017--
-
--
-
--
-
2018--
-
--
-
--
-
2019--
-
--
-
--
-
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
CAREER
0.00.0
0.0
0.00.0
0.0
0.00.0
0.0


Component 8 Component 9 Combined
Season Team eWins eLoss eWOPA eWins eLoss eWOPA eWins eLoss eWOPA
2017--
-
--
-
--
-
2018--
-
--
-
--
-
2019--
-
--
-
--
-
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
CAREER
0.00.0
0.0
0.00.0
0.0
0.00.0
0.0


Contextual Adjustments
Context Multipliers Win Adjustments
Season Team Inter-Game Intra-Game Combined Inter-Game Intra-Game
2017--
-
--
20180.570.98
0.56
0.0000.000
2019--
-
--
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
CAREER
0.570.98
0.56
0.0000.000
Home