1951 Postseason
Baseball Player Won-Loss Records
Home    
1951 Postseason*
Traditional Statistics and Box Scores (Baseball-Reference)

(Regular Season)

Player Won-Lost Records by Team
(Sorted by pWins)
Team pWins pLosses pWOPA pWORL eWins eLosses eWOPA eWORL
10.08.02.0
3.0
9.18.90.31.2
8.010.0-2.1
-1.1
8.89.2-0.40.6


Player Won-Lost Records: Postseason
(sorted by pWins)

Player Team Games pWins pLosses pWOPA pWORL eWins eLosses eWOPA eWORL
Gil McDougaldNYA
6
1.60.51.1
1.2
1.20.90.40.5
Ed LopatNYA
2
1.20.60.7
0.8
1.20.70.60.7
Hank BauerNYA
6
1.20.70.5
0.6
0.91.0-0.2-0.1
Alvin DarkNY1
6
1.20.50.7
0.8
1.10.60.50.6
Monte IrvinNY1
6
1.01.0-0.1
0.1
1.10.90.20.3
Allie ReynoldsNYA
2
0.91.2-0.3
-0.1
0.91.2-0.2-0.0
Joe DiMaggioNYA
6
0.90.60.2
0.3
0.80.70.00.1
Vic RaschiNYA
2
0.81.0-0.2
-0.1
0.71.1-0.3-0.2
Phil RizzutoNYA
6
0.80.70.1
0.2
0.80.70.20.3
Whitey LockmanNY1
6
0.80.8-0.1
-0.0
0.70.8-0.2-0.1
Dave KosloNY1
2
0.70.50.2
0.3
0.70.60.10.2
Bobby ThomsonNY1
6
0.71.0-0.3
-0.2
0.90.70.10.2
Jim HearnNY1
2
0.70.30.4
0.4
0.50.50.10.1
Willie MaysNY1
6
0.71.0-0.3
-0.2
0.70.9-0.3-0.2
Gene WoodlingNYA
6
0.50.6-0.2
-0.1
0.60.60.00.1
Larry JansenNY1
3
0.51.4-0.8
-0.7
0.91.0-0.10.1
Yogi BerraNYA
6
0.50.6-0.1
-0.1
0.50.6-0.1-0.1
Joe CollinsNYA
6
0.40.4-0.0
0.0
0.40.5-0.1-0.1
Bobby 'Doc' BrownNYA
5
0.40.40.0
0.1
0.50.30.10.2
Eddie StankyNY1
6
0.40.7-0.3
-0.2
0.50.6-0.1-0.0
Wes WestrumNY1
6
0.40.40.0
0.0
0.40.4-0.00.0
Hank ThompsonNY1
5
0.30.5-0.2
-0.1
0.40.5-0.1-0.0
Sal MaglieNY1
1
0.20.7-0.5
-0.4
0.40.6-0.2-0.2
Bob KuzavaNYA
1
0.20.10.2
0.2
0.20.10.00.1
Jerry ColemanNYA
5
0.20.20.0
0.1
0.20.2-0.0-0.0
Mickey MantleNYA
2
0.20.10.1
0.1
0.10.1-0.0-0.0
Sheldon JonesNY1
2
0.10.1-0.0
0.0
0.10.1-0.0-0.0
Bill RigneyNY1
4
0.10.2-0.1
-0.1
0.10.1-0.00.0
Clint HartungNY1
2
0.10.2-0.1
-0.1
0.10.2-0.1-0.1
Sal YvarsNY1
1
0.10.2-0.2
-0.2
0.10.2-0.1-0.1
George SpencerNY1
2
0.00.1-0.0
-0.0
0.00.1-0.0-0.0
Monte KennedyNY1
2
0.00.2-0.1
-0.1
0.10.1-0.0-0.0
Johnny MizeNYA
4
0.00.1-0.1
-0.1
0.10.1-0.0-0.0
Billy MartinNYA
1
0.00.00.0
0.0
0.00.00.00.0
Tom MorganNYA
1
0.00.0-0.0
-0.0
0.00.00.00.0
Joe OstrowskiNYA
1
0.00.00.0
0.0
0.00.00.00.0
Johnny HoppNYA
1
0.00.00.0
0.0
0.00.00.00.0
Hank SchenzNY1
1
0.00.0-0.0
-0.0
0.00.0-0.0-0.0
Ray NobleNY1
2
0.00.2-0.2
-0.1
0.00.2-0.1-0.1
Al CorwinNY1
1
0.00.0-0.0
-0.0
0.00.00.00.0
Davey WilliamsNY1
2
0.00.0-0.0
-0.0
0.00.0-0.0-0.0
Alex KonikowskiNY1
1
0.00.0-0.0
0.0
0.00.0-0.00.0
Jack LohrkeNY1
2
0.00.1-0.1
-0.0
0.00.1-0.1-0.0
Home