Keith Lampard - Batting
Baseball Player Won-Loss Records
Home    
Keith Lampard - Batting

Batting Won-Lost Records
Season Team eWins eLoss eWOPA
19690.60.60.0
19701.41.6-0.3
------ ------ ------ ------ ------
CAREER (reg. season)
2.02.2-0.3


Batting Won-Lost Records by Component
Component 3 Component 4 Combined
Season Team eWins eLoss eWins eLoss eWins eLoss eWOPA
19690.00.1
 
0.20.1
 
0.20.1
0.1
19700.20.5
 
0.30.4
 
0.50.9
-0.5
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
CAREER
0.20.6
 
0.50.5
 
0.71.0
-0.4


Component 5 Component 6 Component 7
Season Team eWins eLoss eWOPA eWins eLoss eWOPA eWins eLoss eWOPA
19690.00.1
-0.0
0.00.0
-0.0
--
-
19700.50.4
0.1
0.10.0
0.1
0.00.0
-0.0
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
CAREER
0.60.5
0.1
0.10.0
0.1
0.00.0
-0.0


Component 8 Component 9 Combined
Season Team eWins eLoss eWOPA eWins eLoss eWOPA eWins eLoss eWOPA
19690.0-0.0
0.0
0.00.0
-0.0
0.00.0
0.0
19700.0-0.0
0.0
0.00.0
0.0
0.00.0
0.0
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
CAREER
0.0-0.0
0.0
0.00.0
0.0
0.00.0
0.0


Contextual Adjustments
Context Multipliers Win Adjustments
Season Team Inter-Game Intra-Game Combined Inter-Game Intra-Game
19692.641.04
2.74
0.2220.001
19701.250.90
1.13
-0.1460.035
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
CAREER
1.460.94
1.36
-0.0430.037
Home