Kurt Miller - Batting
Baseball Player Won-Loss Records
Home    
Kurt Miller - Batting

Batting Won-Lost Records
Season Team eWins eLoss eWOPA
19940.10.2-0.1
1995
-
---
19960.10.10.0
1997---
1998---
1999---
------ ------ ------ ------ ------
CAREER (reg. season)
0.20.2-0.1


Batting Won-Lost Records by Component
Component 3 Component 4 Combined
Season Team eWins eLoss eWins eLoss eWins eLoss eWOPA
19940.00.0
 
0.00.0
 
0.00.1
-0.1
1995
-
--
 
--
 
--
-
1996--
-
0.10.1
 
0.10.1
-0.0
1997--
-
--
-
--
-
1998--
-
--
-
--
-
1999--
-
--
-
--
-
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
CAREER
0.00.0
 
0.10.1
 
0.10.1
-0.0


Component 5 Component 6 Component 7
Season Team eWins eLoss eWOPA eWins eLoss eWOPA eWins eLoss eWOPA
19940.00.1
-0.0
0.00.0
-0.0
0.00.0
0.0
1995
-
--
-
--
-
--
-
19960.10.1
-0.0
0.00.0
-0.0
0.00.0
0.0
1997--
-
--
-
--
-
1998--
-
--
-
--
-
1999--
-
--
-
--
-
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
CAREER
0.10.1
-0.0
0.00.0
-0.0
0.00.0
0.0


Component 8 Component 9 Combined
Season Team eWins eLoss eWOPA eWins eLoss eWOPA eWins eLoss eWOPA
19940.0-0.0
0.0
0.00.0
-0.0
0.00.0
-0.0
1995
-
--
-
--
-
--
-
19960.0-0.0
0.0
0.00.0
0.0
0.00.0
0.0
1997--
-
--
-
--
-
1998--
-
--
-
--
-
1999--
-
--
-
--
-
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
CAREER
0.0-0.0
0.0
0.00.0
0.0
0.00.0
0.0


Contextual Adjustments
Context Multipliers Win Adjustments
Season Team Inter-Game Intra-Game Combined Inter-Game Intra-Game
19940.841.24
1.04
-0.122-0.037
1995
-
--
-
--
19960.630.91
0.57
0.0110.001
1997--
-
--
1998--
-
--
1999--
-
--
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
CAREER
0.711.06
0.76
-0.068-0.048
Home